Testa Dina kunskaper!
Vad heter följande på engelska?

1) Utvecklingsavdelningen har utarbetat ett förslag till en efterträdare som ska lanseras nästa år

2) Den nya modellen vädjar till en målgrupp som inte är så konjunkturkänslig.

Svar 1:
Svar 2:

Kontaktuppgifter:
Fyll i samtliga fält med stjärna ( ), så kontaktar vi er för testsvar.

Namn:
Titel:
Företag:
Tel:
E-mail:
Fax:

<TILLBAKA

 

Testa Dina kunskaper!
Vad heter följande på engelska?

1) Personalomsättningen är hög inom IT-området och det råder brist på välutbildad personal.

2) På grund av neddragningar i produktionen kommer det att bli en del övertalighet , även om vissa anställda väljer vårt erbjudande om förtidspension.

Svar 1:
Svar 2:

Kontaktuppgifter:
Fyll i samtliga fält med stjärna ( ), så kontaktar vi er för testsvar.

Namn:
Titel:
Företag:
Tel:
E-mail:
Fax:

<TILLBAKA

 

Testa Dina kunskaper!
Vad heter följande på engelska?

1) Vi väntar med alla investeringar tills vi når fullt kapacitetsutnyttjande i våra produktionsanläggningar.

2) Det nya kontrollsystemet minskar antalet driftsavbrott och säkerställer en jämnare kvalitetsnivå.

Svar 1:
Svar 2:

Kontaktuppgifter:
Fyll i samtliga fält med stjärna ( ), så kontaktar vi er för testsvar.

Namn:
Titel:
Företag:
Tel:
E-mail:
Fax:

<TILLBAKA

 

Testa Dina kunskaper!
Vad heter följande på engelska?

1) God redovisningssed kräver att kostnader för försålda varor redovisas separat på balansräkningen.

2) Under 80-talets högkonjunktur var nettovinsten i personvagnsrörelsen 6 procent av omsättningen.

Svar 1:
Svar 2:

Kontaktuppgifter:
Fyll i samtliga fält med stjärna ( ), så kontaktar vi er för testsvar.

Namn:
Titel:
Företag:
Tel:
E-mail:
Fax:

<TILLBAKA

HEM | Språk | Kursorter | Företagspresentation | Affärskommunikation
Resultat | Swedish for expatriates | Kundernas omdömen | Kontakta ossTel 08-730 52 70
e-mail@intensivsprakutbildning.se