språk
kursorter
företagspresentation
affärskommunikation
Resultat
Swedish for expatriates
kundernas omdömen
Testa dig själv
kontakta oss


Noggrann behovsanalys

Vi har utvecklat noggranna, arbetsrelaterade analysinstrument för effektivare behovsanalys och bättre anpassat yrkesspråk. Vi gör rätt saker, så att Din utbildning inte blir onödigt lång och kostsam.

Se diagram

Våra lärare
Våra infödda lärare har lång erfarenhet av yrkesinriktad språkutbildning och dessutom ofta egen yrkesbakgrund från näringslivet. Därför förstår de Dig bättre och talar med Dig om Ditt jobb. Med sin interkulturella bakgrund ger de Dig även kunskap om affärskultur, något som är nog så viktigt som själva språkkunskaperna.

Vår metod
Inlärning sker på olika sätt och mot olika mål. Därför skräddarsyr vi all utbildning till Dina eller gruppens yrkesbehov, oavsett utbildningens längd och intensitet. Det kan vara någon eller några halva dagar per vecka, en intensivvecka eller kanske ett helt utbildningsprojekt.

Vid individuell utbildning anpassar vi även undervisningen till Dina personliga förutsättningar och inlärningsstil. Våra lärare använder Intensiv Språkutbildnings egen metodik, som även ger stort utrymme för lärarens initiativ och kundanpassning. Vi gör saker rätt. Vår gemensamma pedagogiska kultur ger Din organisation köptrygghet.

Se inlärning

Vår kvalitet
Hård satsning på duktiga lärare, metodutveckling, egna kommunikationsmodeller, gott om eget kursmaterial har givit vår utbildning omvittnat hög kvalitet. Intensiv Språkutbildning erbjuder ett mycket kostnadseffektivt alternativ när det gäller all arbetsriktad språkutbildning.

Se resultat

HEM | Språk | Kursorter | Företagspresentation | Affärskommunikation
Resultat | Swedish for expatriates | Kundernas omdömen | Kontakta oss