språk
kursorter
företagspresentation
affärskommunikation
Resultat
Swedish for expatriates
kundernas omdömen
Testa dig själv
kontakta oss
5.
SPRÅKNIVÅ
Motsvarar en välutbildad infödd.
 
Fungerar med samma effektivitet som i hemlandet.
4.
Idiom, syntax, ordval och uttal utmärkt.
Skriver klart och välformulerat.
Förstår nästan allt.
Hålla kontakt med myndigheter. Förhandla.
Skriva korrekta affärsbrev.
Aktivt delta i konferenser.
45
35
30
3.
Behärskar viktigare grammatisk struktur och central vokabulär, men gör fortfarande ofta fel utan större betydelse för mottagaren. Förstår bra.
Genomföra en säljresa.
Diskutera leverans och betalningsvillkor. Skriva rapporter och enklarebrev. Tala i telefon, affärsöverläggningar. Förstå TV och radio.
Socialt affärsumgänge.
23
2.
Kan uttrycka sig i allmänna ämnen, men brister i grammatik. Svårigheter att uppfatta snabbt tal.
Stakar sig.
Skriva meddelanden etc.
Presentera sitt företag.
Läsa tidningar.
Ställa frågor om ekonomi och politik.
15
10
8
1.
Förstår och uttrycker endast enkla fraser.
Semesterspråk.
Gå på posten.
Gå på banken.
Beställa biljetter.
På hotellet
5
Förstår och uttrycker hälsningar och artighetsfraser.
Behärskar ingen grammatik.
Kan varken förstå eller uttrycka något på språket.
I tullen.
Fråga om vägen.
Göra inköp.
Restaurangbesök.
Presentera sig.
Ovanstående värden ger en viss möjlighet att uppskatta hur lång tid det tar från en nivå till en annan vid individuell utbildning (en lärare – en kund).

Det är dock viktigt att påpeka att skalan inte påstår att man normalt når nivå 4,5 från 0 på 45 dagar.

Vid testtillfället görs målformulering, skriftligt och muntligt test – samt persondel för att kartlägga kundens motivation, attityd, och andra faktorer av betydelse. Dessa personliga förutsättningar spelar en viktig roll när vi uppskattar hur lång tid den språkliga beteendeförändringen tar.

Skalan skall läsas så här:

Från 0 når man i genomsnitt nivå 2 på ca 8 dagar, (och i allmänhet rekommenderar vi studier på halvdagsbasis på låga nivåer) = 16 halvdagar.

Från knappt 3 når man 3,5 på ca 8 dagar. Uppläggningen kanske då är ett antal (spridda) halvdagars uppbyggnad, en kort intensivkurs före något viktigt utlandsuppdrag och sedan uppföljning.

HEM | Språk | Kursorter | Företagspresentation | Affärskommunikation
Resultat | Swedish for expatriates | Kundernas omdömen | Kontakta oss